عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

خسته ام از این زندگی ، از این بلا تکلیفی .

از این حسی که  روز به روز تغییر میکند ، روزی بی تاب شنیدن صدایم بودی اما الان هفته  ها ماه ها میگذرد  باز هم حرفی برا گفتن  نداری ، و فقط باید به شنیدن یک دوستت دارم ساده که ان هم نا خدا گاه بر لبانت جاری میشود  اکتفا کنم ، یاد گذشته ها به خیر که دوست داشتی مدام صدامو بشنوی  1 لحظه نبودنم بی تابت میکرد  کم کم میفهمم التماس کردن برای بودنت فقط بیشتر ازت دورم میکنه ، میفهمم بی تاب صدایم بودن التماس کردن برای شنیدن صدایت فقط بی تاب ترم میکنه و این اصرار اعصاب تورو خورد تر میکنه ، نمیدونم تو بلاتکلیفی حسم موندم دوستت دارم اما این بی تفاوتی ها داغونم میکنه و جداییت داغون ترم ، تمام وجودم شده ترس و استرس آخر این حس به کجا میکشونتمون خدا میدونه .

دوستت دارم بهانه ی زندگی ام مهدی  ....

+ یکشنبه شانزدهم شهریور 1393 ساعت 12:49 بـ ه قـلمـ ...

عشق من ، قلبت را فشرده ام در آغوشم میرویم تا اوج احساس عشق ، تا برسیم به جایی که نبینیم هیچ غمی را در سرنوشت تا برسیم به جایی که من باشم و تمام وجودم با تو ، بیخیال همه چیز، باز کن برایم آغوشت که دلم در هوایش بی تابی میکند ، باز کن آغوشت را که امن ترین جای جهان برای ارامشم آغوش توست وقتی دستانت را دور کمرم حلقه میکنی وقتی مرا به قلبت میفشاری حس میکنم از تمام غم ها و مشکلات رهایی یافته ام . عاشقانه دوستت دارم مهدی عزیزم .

+ جمعه چهاردهم شهریور 1393 ساعت 8:40 بـ ه قـلمـ ...

تخت خوابو منو درد بی خوابی

خونهی بی تو و اشک و بی تابی

من نگاهم هنوز رنگ تو داره

غصه یک لحظه تنهام نمیذاره

+ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 1:31 بـ ه قـلمـ ...

مهدی عزیزم بی تو هر لحظه برایم سخت و درد ناک است

+ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 1:24 بـ ه قـلمـ ...

 
دوســـــــــــــــــــــــــــــــتت دارم ...
+ جمعه هفدهم مرداد 1393 ساعت 18:25 بـ ه قـلمـ ...

یکنفر در هـمین نزدیکــی ها
چــیزی .... به وسعت یک زنــدگی برایت جا گذاشته است
خیالـــت راحت باشد
آرام چشمهایت را ببــند
یکنفر برای همه نگرانـــــی هایت بیــدار است
یکنفر که از همه زیبایی های دنیــا
تـنهـا تـــو را بـــــاور دارد ..........
+ پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 ساعت 1:9 بـ ه قـلمـ ...

نبود او نبودم  ...

 

+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 10:3 بـ ه قـلمـ ...

+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 9:35 بـ ه قـلمـ ...

من دیوانھ ی آن لحظھ ای ھستم کھ تو دلتنگم شوی
و محکم در آغوشم بگیری
و شیطنت وار ببوسیم
و من نگذارم !
عشق من ، بوسھ با لجبازی ، بیشتر می چسبد !

+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 9:29 بـ ه قـلمـ ...

نمیدانم چرا بین این ھمھ آدم پیلھ کردم بھ تو !
شاید فقط با تو پروانھ میشوم . . . !

 


 
+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 9:18 بـ ه قـلمـ ...طراح : صـ♥ـدفــ